Naš živi, postojeći superheroj.

Hiperbarična oksigenoterapija
za zarastanje rana

Ranama je potreban kisik za prirodno zarastanje i hiperbarična oksigenoterapija se uspješno koristi kao dopunska terapija za zarastanje rana.

Kisik ima vitalnu ulogu u zarastanju rana

Ranama je potreban kisik za prirodno zarastanje i hiperbarična oksigenoterapija se uspješno koristi kao dopunska terapija za zarastanje rana. S obzirom na sve više istraživanja koristi od HBOT za različite vrste rana, oksigenoterapija se može smatrati značajnom stavkom u medicinskoj strategiji za ubrzavanje procesa zarastanja i oporavka.

Ljekar koji liječi ranu može da preporuči konkretan medicinski protokol potreban za terapeutski proces u hiperbaričnoj komori za zarastanje rane.

Zbrinjavanje rana od termičkih opekotina

Zarastanje i zatvaranje rana od opekotina je glavna briga terapeuta koji radi sa pacijentima sa povredama od opekotina. Glavni efekat termičkih opekotina je uništenje kože i oštećenje mišićno-skeletnih sposobnosti, zavisno od težine opekotine. Dokumentirani pozitivni efekti hiperbarične oksigenoterapije:

  • Smanjuje formiranje edema poslije opekotina zbog hiperoksične vazokonstrikcije
  • Podstiče neoangiogenezu, stvaranje novih krvnih sudova
  • Povećava broj regeneratorno aktivnih folikula
  • Unapređuje regeneraciju epitela

Pomoćna terapija za zarastanje rana od opekotina

Rane i opekotine su mjesta povrede kojima je potrebno stalna njega da bi zarasle uz minimalne ožiljke. Ako se koristi kao dopunski tretman, hiperbarična oksigenoterapija može da pomogne da se smanji smrtnost i ograniči potreba za hirurškim intervencijama kod pacijenata sa blagim i težim opekotinama.

Hiperbarična oksigenoterapija je veoma efektivan tretman za emboliju, trovanje ugljen-monoksidom, povrede iz saobraćajnih nesreća sa akutnom traumatskom ishemijom, bakterijsku infiltraciju nekrotičnih rana i dodatne probleme koji pogađaju kožu, tkiva i kosti.

Hiperbarična oksigenoterapija podstiče oksigenaciju tkiva i poboljšava prodor oksigena periferno od ishemijskih rana za potrebe aktiviranja angiogeneze i zarastanja rane.

Hiperbarična oksigenoterapija je prirodna kao disanje

Oksigenoterapija je jedan od najmoćnijih i 100% prirodnih načina za smanjenje upala, brže zarastanje rana i optimizaciju i fizičkih i mentalnih sposobnosti.

Vitalno ulaganje u zdravije življenje

Uživanje u optimalnom zdravlju je najbolji povrat ulaganja na tržištu

Hiperbarične oksigen-komore OxyHelp su dostupne za isporuku širom svijeta.

Pročitajte više o planovima ulaganja

Šta je tačno rana?

Rana je prekid kontinuiteta neoštećenih struktura tkiva, koji se uglavnom povezuje sa gubitkom integriteta. Oštećenje može biti rezultat mehaničkih, termičkih, fizičkih, hirurških ili hemijskih uticaja. Ulkus je lokalni defekt, ili ekskavacija površine organa ili tkiva nastao ljuštenjem upaljenog nekrotičnog tkiva. Kutana rana se opisuje kao ulkus ako postoji fokalni gubitak dermisa i epidermisa.

HBOT je veoma efektivan pomoćni tretman za zbrinjavanje rana

Hiperbarični oksigen (HBO) potpomaže zarastanje rane boreći se protiv hipoksije tkiva i vrijedan je saveznik u zbrinjavanju ishemijskih, inficiranih i rana koje ne zarastaju. Značajne primjene obuhvataju ulkuse na dijabetskom stopalu. U plastičnoj hirurgiji, hiperbarični tretman za rane poboljšava opstanak kožnih graftova i režnjeva.

Korištenje dodatnog kisika u terapiji za zbrinjavanje rana preporučuje se za sve pacijente za koje se smatra da im prijeti visok rizik od infekcije, a koji se ili podvrgavaju hirurškom zahvatu ili oporavljaju od njega.

Uđite u naše komore za HBOT

Odlični rezultati u tretiranju rana

Smanjena oksigenacija krvi može dovesti do sporog zarastanja rane. Hiperbarična oksigenoterapija zahtijeva izlaganje tijela čistom kisiku u specijaliziranoj komori pod pritiskom koji je viši od normalnog radi lakše apsorpcije kisika u naš krvotok.

Postupak pomaže ljudima da iskuse dašak svježeg vazduha u tretiranju rana kojima je potrebno dugo vremena da zarastu, uključujući rane koje ne zarastaju.

  • Odgođene povrede od radijacije
  • Infekcije mekog tkiva
  • Termičke opekotine
  • Kožni graftovi i režnjevi
  • Povrede iz saobraćajnih nesreća
  • Rane povezane sa dijabetesom

Oksigenoterapija za podsticanje angiogeneze kod rana koje ne zarastaju

Neke rane ne zarastaju u prihvatljivom roku, kao što su ulkusi na dijabetskom stopalu ili drugi ulkusi vaskularne insuficijencije. Hiperbarična oksigenoterapija može da utiče na mnoge od faktora koji dovode do oporavka rane korištenjem efektivnih mehanizama djelovanja, kao što su unapređenje angiogeneze, fiziološkog procesa koji pomaže u formiranju novih krvnih sudova od već postojećih.

S obzirom na to da unapređenje proliferacije fibroblasta i biosinteza kolagena zavise od kisika, tretman u hiperbaričnoj komori za rane se pokazao kao veoma uspješan u podsticanju neovaskularizacije (ili angiogeneze), uključujući druge faktore rasta koji utiču na proces zarastanja rane, kao što je vaskularni endotelni faktor rasta.

Uključite oksigenoterapiju
u svoju strategiju za zbrinjavanje rana

Zarastanje rane je složen proces sa višefaktorskom etiologijom, a ipak je često uobičajeno da su rane hipoksične, regionu tijela nedostaje adekvatna isporuka kisika na nivou tkiva. Ulkusi na donjim ekstremitetima kao što je dijabetsko stopalo mogu se smatrati ranama koje ne zarastaju, u čijem oporavku hiperbarična medicina ima vitalnu ulogu.

Traumatske rane

U slučaju traumatskih rana, studije pokazuju da se hiperbarična oksigenoterapija preporučuje nakon direktne hirurške intervencije sa debridmanom i reparacijom mekog tkiva i stabilizacijom kosti gdje je primjenjivo. Nekoliko tretmana u hiperbaričnoj komori za zbrinjavanje rana može da spriječi širenje ishemijske nekroze, smanji edem, kontroliše infekciju i olakša zarastanje.

Kožni graftovi i režnjevi

Kožni graftovi su tanki slojevi kože koje hirurzi presađuju da bi pokrili velike rane ili traume kako bi unaprijedili funkciju i izgled određene površine tijela. U većini slučajeva, kožne graftove i režnjeve tijelo dobro prihvata i prirodno zarastaju. Postoje neki faktori koji ugrožavaju graftove i režnjeve, uglavnom hipoksija i oštećena cirkulacija.

Zajednički sa tradicionalnim tehnikama liječenja rane kao što su medicinsko uklanjanje oštećenog tkiva ili tretiranje antibioticima, oksigenoterapija može da se pokaže kao veoma efektivna za zarastanje rane.

Tkivima je potreban kisik da bi zdravo funkcionirala

Jedna od glavnih koristi od hiperbarične oksigenoterapije kod rana je bolja oksigenacija pogođenih područja da bi se poboljšala sinteza fibroblasta i kolagena kao podrška za angiogenezu i unapređenje funkcije bijelih krvnih zrnaca. Bolja mikrocirkulacija je direktan efekat većeg unosa kisika koji dovodi i do smanjenja edema ili reperfuzijske povrede.

HBOT je sjajna za zarastanje rana

Povećana isporuka kisika ispunjava povećane potrebe za kisikom kod zarastanja rana.

Bez obzira na etiologiju, zajednički imenilac rana koje ne zarastaju je hipoksija tkiva. Tradicionalni hirurški postupci ne rješavaju problem rana koje ne zarastaju i ljekari koji liječe rane treba da razviju medicinske strategije za rješavanje svih faktora i postupaka za zbrinjavanje rana.

Visoki pritisci su potrebni za oksigenaciju centra hipoksije kod hroničnih rana koje ne zarastaju. Povremeno ispravljanje hipoksije korištenjem tretmana kisikom za rane povećava replikaciju fibroblasta i proizvodnju kolagena.

Stručnjak za rane će vam reći da može da potvrdi da povišenje pritiska -kisika na ranu povećava sposobnost leukocita za uništavanje patogenih bakterija. Povećana isporuka kisika ispunjava povećane potrebe za kisikom kod zarastanja rana. Kisik dat pod 1–2 ATA povećava brzinu epitelizacije kod ishemijskih rana. Ključni efekat suplementacije kisika je angiogeneza koja doprinosi povećanoj ćelijskoj proliferaciji, što čini hiperbarično zbrinjavanje rana neophodnim kao pomoćnom terapijom za reparaciju oštećenja tkiva.