Opustite se i osjećajte se mlađe sa svakim udahom.

Hiperbarična oksigenoterapija
za starije pacijente

U komori za hiperbaričnu oksigenoterapiju, pacijent će apsorbirati skoro četvorostruku količinu kisika u odnosu na normalne uvjete za disanje.

Ovladajte svojim disanjem, ovladajte svojim zdravljem

Kisik kontrolira većinu procesa u tijelu, uključujući imuni sistem. Nedostatak kisika može dovesti do slabe reakcije imunog sistema, povećanja umora i konačno hipoksije, nedostatka kisika u ćelijama, koja se smatra uzrokom mnogih degenerativnih bolesti.

Dr. Otto Warburg, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu (1931)

Osnovni uzrok svih degenerativnih bolesti je stanje koje se naziva hipoksija, nedostatak kisika na ćelijskom nivou

Čist kisik za podsticanje prirodnog procesa izliječenja

Tretmani hiperbarične oksigenoterapije su ugodni i opuštajući i sve što treba da radite je da dišete čist kisik u komori pod povišenim atmosferskim pritiskom koji pospješuje distribuciju kisika preko krvnih kapilara, preko tkiva, organa i mozga. Tretman je neinvazivan i odgovara skoro svima, uz par izuzetaka.

Pročitajte više o potencijalnim rizicima

Hiperbarična oksigenoterapija dokumentirano:

  • Podstiče proces prirodnog izliječenja i imunitet
  • Pospješuje vitalnost, popravlja koncentraciju i pamćenje
  • Smanjuje umor i podiže nivo energije, stamenost i izdržljivost
  • Unapređuje podmlađivanje ćelija i pomaže u strategijama borbe protiv starenja
  • Uklanja osjećaj kognitivne disfunkcije i džetlega
  • Bori se protiv infekcija, eliminira toksine i debris
  • Reaktivira ćelije kože i pospješuje cirkulaciju krvi
Stopite v naše HBOT komore

Hiperbarična oksigenoterapija je prirodna kao disanje

Oksigenoterapija je jedan od najmoćnijih i 100% prirodnih načina za smanjenje upala, brže zarastanje rana i optimizaciju i fizičkih i mentalnih sposobnosti.

Vitalno ulaganje u zdravije življenje

Uživanje u optimalnom zdravlju je najbolji povrat ulaganja na tržištu

Odmah dostupne za isporuku bilo gdje u svijetu

Pročitajte više o planovima ulaganja

Uloga HBOT u zbrinjavanju bolesti uobičajenih za starija lica

Starenje nije samo po sebi bolest, ali neke bolesti se povezuju sa starenjem. Hiperbarična oksigenacija (HBO) igra značajnu ulogu u praksi gerijatrijske medicine. U procesu starenja učestvuju višestruki faktori, uključujući urođeni proces starenja, genetske defekte i agense iz okruženja. Ima više od 300 teorija koje objašnjavaju fenomen starenja. Najpoznatija među njima navodi da starenje mogu da prouzrokuju trajne štetne promjene koje su rezultat reakcije slobodnih radikala.

Slobodni radikali i starenje

Teorija starenja o slobodnim radikalima, koju je postavio Denham Harman 1954. godine, i dalje je najpopularnija i najviše ispitivana teorija starenja. Zasniva se na hemijskom karakteru i sveprisutnosti slobodnih radikala.

Uprkos djelovanju hranljivih antioksidanasa, nastaju određena oksidativna oštećenja, a smatra se da je akumulacija tih oštećenja tokom života glavni faktor koji doprinosi starenju i bolesti. Oksidativni stres i proizvodnja slobodnih radikala uglavnom rastu sa starenjem, dok prirodna antioksidansna odbrana tijela opada.

Hipoksija je ključna za opadanje mentalne funkcija sa starenjem

Starenje se može posmatrati kao manifestacija hipoksije. Proces starenja obuhvata smanjen kapacitet centralnog nervnog sistema da koristi kisik. Opadanje mentalne funkcije kao rezultat starenja slično je opadanju koje je rezultat hipoksije. Iako funkcionalna aktivnost opada sa hipoksijom pri starenju, metabolički kapacitet mozga nije u potpunosti iscrpljen.

Iako hipoksija prati proces starenja i hiperbarična oksigenoterapija može da se bori protiv hipoksije, nema dokaza da HBO može da zaustavi ili poništi proces starenja.

Teorija starenja o slobodnim radikalima tvrdi da je jedinstveni zajednički proces, koji modificiraju genetski i faktori iz okoline, odgovoran za starenje i smrt svih živih ćelija.

Oksigenoterapija kao pomoć u rehabilitaciji
starijih lica

Rehabilitacija starijih pacijenata, posebno onih sa neurološkim invaliditetom, predstavlja izazov.

Sposobnost za fizičko vježbanje je smanjena kod ovih pacijenata. HBO ne može da poveća fizičku sposobnost zdravih odraslih osoba, ali poboljšava fizičke sposobnosti kod onih koje ograničavaju bol i paraliza ili spasticitet. Fizikalna terapija kod takvih pacijenata može se provoditi u višemjesnoj hiperbaričnoj komori.

HBO se ne koristi za liječenje starenja.
Glavni cilj HBO je borba protiv hipoksije tkiva i unapređenje metabolizma. Ovo je oboje bitno kod poremećaja u mozgu, koji predstavljaju najveći dio problema kod gerijatrijskih pacijenata koji se tretiraju hiperbaričnom oksigenoterapijom.

HBO u zbrinjavanju opadanja mentalne funkcije sa starenjem

HBO je dio multidisciplinarnog pristupa pacijentu čija mentalna funkcija opada sa starenjem. Najbolje funkcionira u kombinaciji sa moždanim džogingom (mentalne vježbe), fizičkim vježbanjem i nootropskim lijekovima (za unapređenje cerebralnog metabolizma).

HBO nema nikakve efekte kod primarnih degenerativnih demencija, ali unapređuje mentalnu funkciju kod pacijenata sa cerebrovaskularnom insuficijencijom, kao i metaboličkim poremećajima povezanim sa hipoksijom.

Sigurnost tretmana HBO kod starijih lica

Dokazano je da pomaže u gerijatriji, a najkorisniju ulogu ima kod sindroma vaskularne insuficijencije.
Kako stariji neaktivni pacijenti pate od mentalnog propadanja i u odsustvu organske bolesti mozga, kombinacija HBO, nootropskih lijekova, moždanog džoginga (mentalnih vježbi) i fizikalne terapije daje maksimalne efekte kod gerijatrijskih pacijenata.
Ako je tačna teorija genetskog programiranja o starenju, životni vijek se ne može produžiti, ali se može pomoći pacijentu da doživi maksimalnu starost određenu za njega ili nju uz optimalan nivo mentalnog i fizičkog funkcioniranja.

HBO se generalno smatra sigurnim za starija lica, osim ako imaju medicinske kontraindikacije.