1. Komore OxyHelp i prateća oprema

Šta je uključeno u standardnu cijenu hiperbarične oksigen-komore OxyLife I?

Cijena uključuje komoru OxyLife I i kontrolnu jedinicu bez koncentratora kisika AirSep ili hladnjaka. Popust se primjenjuje i na prateću opremu. Koncentrator kisika sa 10 L/min trenutno košta 1900 eura.

Jednomjesne komore se ne isporučuju u dijelovima. Vanjski prečnik mora da prođe kroz vrata sa svojim dimenzijama. Za komore od 80 cm je potreban pristup vratima od 88 cm.

Komora sadrži standardne napojne mlaznice u unutrašnjosti koje se mogu povezati na bilo koji tip maske. Pronađite tip koji vam odgovara da nosite i koristite ga. Možete ga nabaviti na lokalnom tržištu.

Komunikacija između operatera i pacijenta se vrši preko nezavisnog dvosmjernog interfona koji se nalazi unutar komore. Dodatna audio-video oprema je samo za zabavu.

Dodatnih 5 cm u prečniku komore ne predstavlja veliku razliku sa aspekta prostora. Iz mog iskustva, evropskim klijentima bijele rase je potrebna komora od 80 cm. Ona od 75 cm se uglavnom prodaje u Japanu.

Metalno tijelo

Mekane komore OxyHelp sa metalnim tijelom su popularne za kućnu upotrebu, a prednosti su cijena i prostor koji zauzimaju. U većini drugih mekanih komora pritisak je ograničen na 1,3 ATA.

Medicinska OxyHelp može da dostigne 2 ATA (trostruki pritisak) koji pokriva većinu protokola za HBOT, a nemedicinska 1,5 ATA koji također ima širok spektar primjena za HBOT. Uglavnom, 1,3 ATA se efektivno koristi za neurološke probleme (mozak bolje reaguje na niži pritisak), sva druga medicinska stanja zahtijevaju viši pritisak.

Uretansko tijelo

Zatvarač se ponekad može oštetiti ako se njime ne rukuje pažljivo. Sa dugotrajnom upotrebom, prozor ili zatvarač će se polomiti nakon čega će uretanska komora biti neupotrebljiva. Jednom kada prozor ispadne ili zubi zatvarača oslabe, ne mogu se popraviti bez stručne pomoći. Posebnu opasnost predstavljaju mala djeca. Mogu da probiju komoru nečim oštrim i učine je beskorisnom.

2. Rukovanje komorom za HBOT OxyHelp

Da li je potrebno da tehničar ili ljekar bude prisutan radi kontrole dok se koristi ova hiperbarična komora?

U uputstvu za upotrebu nemedicinske komore se preporučuje da korisnici odu na ljekarski pregled prije korištenja komore. Svako sa prosječnim obrazovanjem može da rukuje komorom ako prati uputstva. U uputstvu za upotrebu medicinske komore je navedeno da se komora može koristiti samo uz ljekarsku saglasnost i zahtijeva medicinsku pomoć za vrijeme tretmana.

Dakle, ljekar ili hiperbarični tehničar mora da bude u blizini kada se rukuje komorom. Ova komora će biti certificirana kao medicinsko sredstvo klase IIB u skladu sa EEC 93/42. Morate da provjerite šta je navedeno u propisima u vašoj zemlji o upotrebi medicinskih sredstava klase IIB.

Iz tog razloga male ordinacije i privatna lica daju prednost nemedicinskom statusu, dok medicinske ustanove žele medicinsku verziju. U Japanu se ova komora koristi već 20 godina, uglavnom kao nemedicinsko sredstvo.

Da.

Da.

Spora dekompresija obično traje oko 8 minuta.

Nivo pritiska i trajanje tretmana se mogu prilagoditi u bilo kojem trenutku, čak i tokom tretmana na interfejsu ploče osjetljive na dodir kontrolne jedinice – izvan komore. Unutar komore, te promjene nisu moguće ako je kontrolna ploča podešena isključivo za kontrolu operatera spolja. Moguće komande unutar komore, bez kontrole operatera su: start/stop i prekidač za hlađenje paljenje/gašenje. Ako operater omogući rukovanje kontrolnom pločom iznutra, sve komande za pritisak i druge karakteristike će biti dostupne i unutar komore.

Koncentratori se mogu isključiti samo izvan komore. Uvijek možete da skinete masku i pustite sav O2 u komoru. Nema rizika od visokog nivoa, čak i sa 2 koncentratora kisika je sigurno. Još jedna stvar koju možete da uradite je da uključite koncentratore kisika u utičnicu sa daljinskom kontrolom i ponesete upravljač sa sobom u komoru i uključujete i isključujete po želji. Utičnice sa daljinskim su dostupne u svim prodavnicama elektro-opreme. I mi vam možemo isporučiti tu dodatnu stavku.

3. Sigurnostza upotrebu

Koje su sigurnosne karakteristike predviđene za kontrolu mješavine kisika/vazduha unutar komore? Rezervoarom sa kojim sam imao iskustva u medicinskom centru (višemjesna, i sa mogućnošću mnogo viših pritisaka) izvana rukuju zaposleni koji konstantno prate mješavinu kisika/vazduha i mogu da puste vazduh u rezervoar u bilo kojem trenutku ako se plinovi nagomilaju.

Da, višemjesni sistem ima monitor nivoa kisika, pri čemu se alarm oglašava kada nivo kisika opadne ispod 19% ili poraste preko 25-26% zavisno od propisa zemlje.

Standardna jednomjesna posuda pod pritiskom nema taj uvjet. U Evropi se može koristiti jednomjesna komora ispunjena vazduhom bez monitora za O2. Imali smo samo jednog klijenta iz Velike Britanije koji je tražio taj monitor, dodali smo ga komori i naplatili 700 eura.

U praksi, međutim, nema razloga za zabrinutost u vezi s nivoima O2, matematika data dalje je jednostavna:

1. Minimalni nivo

Komora je pod pritiskom sa normalnim vazduhom i ima ventilaciju 80 litara u minuti. Komora prečnika 80 cm ima ukupnu zapreminu vazduha od 1200 litara pod normalnim vazdušnim pritiskom. Čovjek diše 5-8 litara vazduha u minuti. Sa ovom brzinom ventilacije – 80 l/min, ukupnom zapreminom vazduha od 1800 litara pod 1,5 ATA i 2400 litara pod 2 ATA i zapreminom ljudskog tijela oko 100 litara, promjene sastava vazduha unutar komore su beznačajne.

(U stvari, gustina ljudskog tijela je vrlo bliska gustini vode, zato većina nas (zavisno od sadržaja masti) tone kada izdahnemo i pluta kada udahnemo. Težina mišića je oko 1,06 g/ml, a masti 0,9 g/ml, a sačinjeni smo uglavnom od vode. Dakle, prilično je tačno ako se kaže da osoba od 95 kg ima zapreminu od 95 litara.)

2. Maksimalni nivo

Iz istih razloga objašnjenih gore, koncentrator koji uvodi 10 l/min – 95% kisika u komoru neće mnogo uticati na koncentraciju O2 unutar komore.

40 sekundi.

Temperatura unutar komore zavisi od nekoliko faktora:

  • Vremena korištenja kompresora. Što se duže koristi, topliji vazduh se pumpa u komoru. Hladnjak je potreban posebno kada se komora koristi kontinuirano više od sat vremena.
  • Toplote tijela pacijenta. Tijela nekih ljudi proizvode više toplote od drugih, tako da nekima može biti ugodno bez hladnjaka, a nekima ne.

Iako propisi zahtijevaju ispitivanje pod 2,41 ATA za maksimalni radni pritisak od 2 ATA, mi smo ispitali pritisak od 3 ATA i nije bilo znakova deformacije.

Komora radi pod 2 ATA već oko 4 mjeseca i još uvijek nema znakova slabljenja.
Koncentrator O2 AirSep (proizvodnja 139 kPa) je efektivan do 1,7 ATA i za 2 ATA su potrebna dva koncentratora da bi se osigurao dovoljan protok O2 unutar komore.

Ispitali smo nekoliko tipova koncentratora kisika, kineski koncentratori rade samo do 1,4 ATA, a intenzitet AirSep 10 l/min najbolje funkcionira u kompresovanom okruženju.

Zbog ugovora koji imamo sa AirSep, naše cijene su povoljnije i sada možemo da prodajemo koncentrator za 1500 eura kada se kupuje sa našim komorama.

Najveći rizik koji sam vidio sa mekim komorama je trovanje CO2 u slučaju nestanka struje. Ljudi ponekad zaspu dok su u komori, a nestane struje. Kompresor prestane da ventilira komoru, ona ostane naduvana kao balon, a nema razmjene vazduha sa spoljašnjošću.

I dalje će biti raspoloživo 700 litara vazduha, ali gomilanje ugljen-dioksida unutar komore je opasno po zdravlje. U slučaju nestanka struje, komora OxyHelp se automatski dekompresuje, vrata se spuštaju i puštaju vazduh u komoru. Tako da, čak i ako pacijent spava i nema nikoga u blizini, potpuno je sigurna.

4. Garancija i održavanje

Koje je uobičajeno očekivano trajanje garancije za oksigen-komore OxyLife I?

Dokazano je da dizajn kapsule radi najmanje 3-4 godine bez ikakvih intervencija. Nećete morati da se bavite mnogo održavanjem tokom životnog vijeka komore OxyLife I.

Dokazano je da dizajn kapsule radi najmanje 3-4 godine bez ikakvih intervencija. Jedini predvidljiv problem nakon 3-4 godine upotrebe je gumeni rub oko ulaza koji će se morati zamijeniti. Pripremili smo video-uputstvo za taj postupak i osigurat ćemo i gumenu ivicu i ljepilo. Postupak traje oko 2 sata i ne zahtijeva posebne vještine.

Tekući troškovi

Račun za struju, potrošnja električne energije je sljedeća:

  1. Kompresorska jedinica – 380 Watt
  2. Koncentrator kisika – 650 Watt
  3. Sistem hlađenja - 500 Watt

Kompresorska jedinica

Kompresorska jedinica ima 2 kompleta vazdušnih filtera, 0,05 i 0,01 mikrona i uz protok od 100 l/min, filteri će raditi 20 000 sati. Životni vijek vazdušne pumpe je oko 8000 sati. Troškovi vazdušne pumpe – 400 eura

Koncentrator kisika AirSep

Trebaće samo da isperete krupne čestice iz filtera jednom sedmično, u skladu sa uputstvom za upotrebu, i zamijenite ga jednom svake 2 godine. Životni vijek koncentratora je 25 000 – 30 000 sati uz propisno održavanje. Molekularno sito bi trebalo zamijeniti nakon 10 000 sati.

Sistem hlađenja

Koristimo ga tek oko 8 mjeseci i ne znam ni za kakvu potrebu za održavanjem, pitaću. Vjerujem da samo treba da održavate nivo vode i gasa za hlađenje u skladu sa preporukom.

Održavanje je opisano u uputstvu za upotrebu. U suštini, treba da se održava čistoća u komori i samo da se koristi neutralan deterdžent. Samo obrišite prozor mekom krpom i neutralnim deterdžentom ili vodom. Prsnite malo silikonskog ulja na vodilice prozora jednom mjesečno ili kad god vam se učini da vrata ne klize lako. Bezbjednosne karakteristike su objašnjene u prvoj elektronskoj poruci ili katalogu Oxyhelp. Molimo vas da ih iščitate.